#WOWMOMENTY

Graj o nagrody
za pomocą aplikacji WOAH

POMOC

powrót

Loteria

 • Najczęściej zadawane pytania
 • 1. Jakie muszę spełnić warunki, żeby wziąć udział w Loterii?
  Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest spełnienie poniższych wymagań przez Uczestnika w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r.: a. Ukończone 13 lat lub w przypadku niektórych nagród ukończone 18 lat; b. posiadanie konta na stronie www.woah.com oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; c. Nabycie produktu objętego Loterią. Produkty oznakowane są etykietą promocyjną - lista produktów. d. Zarejestrowanie Kodów promocyjnych na indywidualnym koncie Uczestnika poprzez aplikację do przekazywania Kodów umieszczoną na stronie www.woah.com Kod należy wpisywać, począwszy od górnej linii, w jednym ciągu;
 • 2. Co jest potrzebne, żeby odebrać nagrodę?
  a) Skan lub zdjęcie podpisanego przez zwycięzcę oświadczenia, w którym m.in. musi wskazać Kod ze zwycięskiego Zgłoszenia. Wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie www.woah.com. Wysłać wniosek na podany przez Organizatora adres e-mail wowmomenty@fortis.pl b. Zwycięzcy powinni podać serię i nr swojego dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo
 • 3. Gdzie znajdę Regulamin Loterii?
  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.woah.com, www.promocje.fortis.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 • 4. Ile razy mogę wykorzystać jeden kod promocyjny?
  Kod promocyjny może zostać wykorzystany tylko jeden raz.
 • 5. Ile nagród mogę wygrać w Loterii?
  Jeden Uczestnik może wygrać tylko po jednej nagrodzie każdego rodzaju w trakcie Loterii.
 • 6. Czy mogę przekazać nagrodę innej osobie?
  Zwycięzca nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. Za wygrane nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.
 • 7. Kiedy otrzymam nagrodę?
  Wszystkie nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 roku. Pełną informację o przekazaniu nagrody Zwycięzcy otrzymają w korespondencji z Organizatorem.
 • 8. Jak długo muszę przechowywać nakrętkę/zawleczkę promocyjną?
  Nakrętkę/zawleczkę należy przechowywać do końca trwania Loterii – do 29 grudnia 2018 roku. Tego dnia kończy się Loteria wraz z okresem przeznaczonym na zakończenie postępowań reklamacyjnych.
 • 9. Zgubiłem nakrętkę/zawleczkę. Czy mogę odebrać nagrodę?
  Należy pamiętać, że warunkiem do odebrania nagrody jest oświadczenie, że zwycięzca posiada oryginalną nakrętki/zawleczki. W oświadczeniu zwycięzca powinien podać kod spod nakrętki/zawleczki.
 • 10. Pod jaki adres mogę kierować reklamację?
  Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres Organizatora Loterii: Fortis – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Spółka jawna ul. Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa.
 • 11. Co powinno być zawarte w reklamacji?
  Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego podanego przy rejestracji do Akcji Promocyjnej, adres korespondencyjny, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Im więcej danych będzie zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym odnośnie konta i użytkownika, tym większa jest szansa na szybkie i sprawne wyjaśnienie zgłoszenia reklamacyjnego.
 • 12. Jak długo trwa rozpatrywanie reklamacji?
  Do 10 dni nie później niż do 14 stycznia 2019 roku.